Brøndby

DEKRA Job samarbejder med Jobcenter Brøndby om forløbet ”Hånd i hånd”, som er et forløb, hvor ledige borgere i hele perioden er i praktik på en arbejdsplads. Forløbet indledes med en samtale, hvorefter borgeren opstarter i et målrettet praktikforløb, som er tilpasset borgerens ønsker og kompetencer.

Under hele forløbet følges borgeren af en DEKRA Job-vejleder, som støtter borger og sørger for, at eventuelle skånebehov opfyldes. DEKRA Job-vejlederen giver desuden jobcentret løbende tilbagemeldinger omkring progressionen i forløbet.

Virksomhederne er nøje udvalgt på baggrund af deres sociale engagement og mulighed for at tilbyde job til de praktikanter, som de vurderer passer ind i virksomheden.

Sagsbehandlere i Jobcenter Brøndby kan tilmelde til forløb ved at sende en mail til job@dekra.dk. Mailen skal indeholde forløbsnavn, cpr-nummer og opstartsdato.