Fleksjobforløb - selvhjulpen, lidt støttebehov - Fasit ID 90.979

Formål

Formålet med forløbet er etablering af fleksjob inden for forløbsvarigheden. Hvis dette ikke kan opnås, skal der i stedet etableres virksomhedspraktik med mål om efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Målgruppe

>  Målgruppen er fleksjobvisiterede ledige.
>  Borgene forventes at være i den stærkeste del af målgruppen, og de forventes at have et begrænset individuelt støttebehov.

Indhold

>  Individuelle coachingsamtaler ift. afklaring af flere mulige beskæftigelsesmål.
>  Inspiration ift. nye veje i fleksjob – herunder opsøgning og ”indsalg” til virksomheder.
>  Vejledning ift. at sælge sig selv bedst muligt som fleksjobber.
>  Konkretisering af skånebehov, idet aktualiteten af disse afhænger af job/arbejdsopgaver.
>  Hjælp til udarbejdelse af CV og ansøgninger til bred og intensiv søgning.
>  Forberedelse til jobsamtale.
>  Etablering af målrettet praktik.
>  Opfølgning i praktik mhp. efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Metode

Idet borgeren ved egen kraft eller nogen støtte forventes at kunne søge og påbegynde fleksjob, er der i valget af metode og aktiviteter lagt vægt på en del holdbaseret undervisning/ vejledning omkring jobsøgning, jobsøgningsredskaber mv. Samtidig er der indlagt tid og ressourcer til løbende individuel sparring og coaching både i relation til en grundig og kreativ afklaringsproces omkring mulige fremtidige jobfunktioner og arbejdsopgaver, hvor der arbejdes med hvilke specifikke jobfunktioner den enkelte borger kan mestre på baggrund af sine ressourcer, kompetencer og interesser, samt under hensyntagen til sine skånebehov. Der arbejdes - hvis muligt - på at åbne for flere konkrete beskæftigelsesmål samtidig med, at borgerens skånebehov konkretiseres, idet der kan være forskel på aktualiteten af borgerens skånebehov afhængig af, hvilket job og hvilke arbejdsopgaver borgeren skal udføre.

Der er på forløbet, således ligeledes fokus på udarbejdelse og målretning af søgeredskaber, forberedelse til jobsamtale mv, således at det sikres, at borgerens CV, ansøgninger, og jobsøgning er så målrettet, bred og intensiv som muligt. Ud over oplæg, inspiration og undervisning vil en stor del af tiden på forløbet anvendes til at udarbejde og målrette CV og ansøgninger, dvs. arbejde ved en computer. Det er overordnet målet, at borgeren selv skal stå for mest muligt af jobsøgningen, men der er indgår naturligvis mulighed for individuelle hensyn, idet nogle borgere kan have mere behov for støtte end andre. DEKRA Job er opmærksom på, at borgerne skal registrere søgte jobs i Joblog.