Helhedsorienteret mentor - Fasit ID 90.939

Formål

Forløbet med helhedsorienteret/ret og pligt-mentor har til formål, at borgere med omfattende, komplekse og evt. fastlåste problemstillinger af både fysisk, psykisk og social karakter via en helhedsorienteret og tværfaglig indsats støttes og hjælpes med henblik på, at borgerens livssituation stabiliseres i en sådan grad, at vedkommende på sigt kan indgå i en beskæftigelsesrettet indsats og opnå tættere tilknytning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet

Målgruppe

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender og borgere i ressourceforløb.

Indhold

>  Individuel støtte til håndtering af sociale, psykiske eller fysiske problemstillinger.
>  Støtte til praktiske gøremål og opgaver.
>  Hjælp til søgning af relevante og mulige støtteordninger.
>  Støtte og håndholdt hjælp til at opstarte i behandlingsforløb.
>  Følgeskab til aftaler hos egen læge eller behandlingsforløb.
>  Afklaring af fremtidigt beskæftigelsesmål.
>  Træning i at indgå i sociale relationer.
>  Hjælp til håndtering af økonomiske udfordringer.
>  Hjælp til boligsøgning.
>  Støtte ift. misbrugsproblematikker.
>  Støtte til at komme ud af kriminalitet eller banderelation (borgere med kriminel baggrund eller
    banderelation tilknyttes specialiseret crime-stop-mentor. DEKRA Job er vant til håndtering af
    SOS-borgere).

Metode

I de helhedsorienterede mentorforløb hos DEKRA Job, er der fokus relations- og motivationsarbejde, herunder fokus på, at mentor kan opbygge en bæredygtig og konstruktiv relation, hvor borgeren møde med respekt og ligeværd. DEKRA Job er endvidere opmærksomme på vigtigheden af et godt match mellem borger og mentor, hvor mentor ud over indgående kendskab og erfaring med arbejdet med borgere i målgruppen også har erfaring med tværfaglige tilgange/indsatser samt kendskab til lovgivning og mulighederne indenfor forskellige lovgivnings- og forvaltningsområder.

Der lægges stor vægt på den individuelle tilrettelæggelse og at inddrage borgerne aktivt både i forhold til valg af relevante aktiviteter/redskaber og i relation til aftale om de delmål og mål, der på forløbet skal arbejdes hen imod. Den aktive inddragelse af borgeren er erfaringsmæssigt yderst vigtigt for at sikre motivation og ejerskab, samt at der aktivt samarbejdes for at nå de aftalte delmål/mål, således at der kan skabes progression for den enkelte borger hen imod job eller uddannelse. Der er naturligvis fokus på, at de delmål og mål, der aftales med hver enkelt borger, er realistiske og opnåelige, ligesom den faste kontaktperson løbende følger op på de aftale delmål og mål, ikke blot i forhold til, om målene er nået, men også ift. om indsatsen er tilstrækkelig.