Hvor meget kan man få i løn i arbejdet som sygetransportør?

Ønsker du at arbejde med sygetransport, men er i tvivl om, hvor meget du egentlig kan få i løn? Vi giver dig svaret her. 

En gennemsnitlig løn for en sygetransportør ligger på 27.895 kroner ifølge Danmarks Statistik. Dette beløb er medregnet tillæg, pension og diverse personalegoder.

Hvad består arbejdet af?

Når du arbejder med sygetransport, er det dig, der kører syge personer til for eksempel lægen, skadestuen, lægevagten med mere. Der findes både liggende og siddende sygetransport – altså sygetransport for enten siddende eller liggende sygepersoner. 

Som sygetransportør skal du kunne udføre en skånsom kørsel af syge, svage eller ældre personer. Derudover skal du kunne udvise generel omsorg og venlighed samt kende til krisereaktioner. Sommetider kan syge personer eller deres pårørende udvise krisereaktioner, og det er her vigtigt, at du kan kommunikere med dem og forebygge eventuelle misforståelser og konflikter, samtidig med at du kan berolige den oprørte person. Du skal kunne anvende personlig hygiejne og foretage basal genoplivning, hvis personens tilstand forværres. Derudover skal du have teori om psykiske sygdomme, aldring, sygdomstilstande og handicaps.

Din vigtigste opgave er at transportere den syge person sikkert og behageligt fra A til B.

Hvordan kommer jeg til at køre sygetransport?

For at kunne køre sygetransport skal du have et BAB certifikat, der tager 5 dage at tage. Prisen er kun 630 kroner. Herudover skal du have et taxi- eller buskørekort, hvis du selv skal køre køretøjet.

Du kan læse meget mere om BAB kurset her.