Forkortelsen AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse. Der findes mange forskellige AMU kurser inden for forskellige brancher. Fælles for dem alle er, at de har til formål at styrke kursistens kompetencer i forhold til at udføre ufaglærte eller faglærte jobfunktioner, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

AMU kurserne kan tages enkeltvis eller kombineres efter behov. Man får et uddannelsesbevis for hvert gennemført kursus.

AMU kurser er for alle

Du kan tage et AMU kursus uanset, om du er faglært, ufaglært, ledig eller selvstændig. For at deltage på et AMU kursus kræver det dog, at du har et dansk registreret CPR-nr. og har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. De fleste AMU kurser foregår på dansk. Du skal derfor kunne følge undervisningen og aflægge prøven på dansk.

Billig form for opkvalificering

Det er billigt at tage et AMU kursus. Det koster nemlig kun 134 kroner pr. dag, at deltage på et AMU kursus, hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse. Hertil kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse på op til 881 kroner pr. kursusdag.

AMU kurser for ledige

Er du ledig? Og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse? Så har du mulighed for at tage et AMU kursus gratis. AMU kurset skal være på positivlisten, hvor der lige nu er AMU kurser inden for 17 forskellige erhvervsgrupper. Der er derfor god mulighed for, at du kan finde et kursus, der er interessant for dig. Det er dit jobcenter eller a-kasse, der skal bevillige kurset til dig.

Hvad kan vi hjælpe dig med?