Koordinatoruddannelsen

Rollen som sekretær, administrativ medarbejder, koordinator og kontorassistent er i konstant udvikling, med nye opgaver og forventninger. Med Koordinatoruddannelsen vil du få nye værktøjer med fokus på de fremtidige kompetencer, der efterspørges inden for dit jobområde og i din rolle som koordinator, projektansvarlig og sparringspartner. 

På Koordinatoruddannelsen lærer du blandt andet om:

> Samarbejde og kommunikation
> Effektive møder og konflikthåndtering
> Online tekster
> Effektivt brug af excel i jobbet.

Hvordan ser din fremtid ud?

Arbejdet som koordinator i en moderne virksomhed byder på en hverdag med mange og varierede opgaver samt spændende faglige og personlige udfordringer. De fleste virksomheder vorventer at du er effektiv og har overblik, ligesom du forventes at kunne kommunikere med alle i organisationen.

Med koordinatoruddannelsen, får du papir på den nyeste viden og teknologi så du står stærkest muligt når du skal tilbage på arbejdsmarkedet. 

 

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kundecenter. Ring til os på 70 60 65 00 eller send en besked på chatten, der har døgnåbent. Kontakt os også gerne, hvis du ønsker hjælp til at tilmelde dig til et kursus.  

Tilmeld dig et af følgende kurser ved at ringe til os på 70 60 65 00 eller send en mail til info@dekra.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Brøndby på en af følgende datoer:

> 21. september - 30. oktober 

> 9. november - 18. december

Dette 6 ugers kursus indeholder følgende AMU-mål

Modul 1 Samarbejde og Kommunikation
47753 Ledelse og samarbejde 3
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj 2

Modul 2 Bedre møder og konflikthåndtering
47754 Mødeledelse (1 dag)
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage)
47293 E-mail til jobbrug (2 dage)

Modul 3 Online tekster
47301 Tekster til nettet – formulering og opbygning (2 dage)
45953 E-markedsføring og reklameindsats (1 dag)
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage)

Modul 4 Online markedsføring
45953 E-markedsføring og reklameindsats (1 dag)
40995 Nye kunder via viral markedsføring (2 dage)
49084 Professionelt indkøb i virksomheden (2 dage)

Modul 5 Bedre til Excel
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag)
47218 Anvendelse af regneark enkle beregninger (2 dage)
44346 Design og automatisering af regneark (2 dage)

Modul 6 Innovation
43572 Ledelse af forandringsprocesser (3 dage)
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (2 dage)

Priser er gældende pr. 1.1.2020.

Kurset er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning samt Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Hvad koster det?
> Kurset bliver betalt for dig og du modtager dagpenge fra a-kassen under forløbet

Hvad kræver det for at deltage online?
> Du skal under kurset have adgang til PC eller tablet med adgang til mikrofon, kamera og højtaler.

Hvem kan af A-kassen få godkendt jobrettet uddannelse?
> Du kan få godkendt 6 ugers jobrettet uddannelse hvis du er:

- Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
- Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
- Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse, som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Er kurserne på positivlisten?
> Ja

Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før A-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?
> Når du har været ledig i 5 uger

.