EUD Nøgletal

Gennemførelsestid m.m. for erhvervsuddannelserne hos DEKRA. Nøgletal på undervisningsministeriets hjemmeside er pt. ikke tilgængelige. Nøgletal opdateres så snart de er tilgængelige

Studietid og fuldførelsesprocent
Frafald
Beskæftigelsesprocent
Overgang til uddannelse efter 6 måneder