Besøg os på Facebook Besøg os på LinkedIn Besøg os på Instagram
Kundeservice 70 60 65 00 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre


DEKRA globalt

DEKRA i Danmark er en del af den verdensomspændende koncern DEKRA. Virksomheden beskæftiger i dag mere end 39.000 mennesker, i mere end 50 lande og er repræsenteret på fem kontinenter.

DEKRA har globalt en vision om, at gøre verden til et sikrere sted at færdes: i hjemmet, på arbejdspladsen og på vejene. Som en non-profit organisation, geninvesteres overskuddet i ny teknologi, forskning og udvikling af sikkerhed.

Sammen hjælper vi mennesker sikkert på vej

I Danmark arbejder vi under temaet ”sammen hjælper vi mennesker sikkert på vej”, hvilket skal tolkes i flere dimensioner:

  • Vi fokuserer på at forbedre trafiksikkerheden på vejene gennem dem, der sidder i køretøjerne.
  • Vi vil gerne hjælpe borgere – nytilkomne og etniske danskere – på vej videre i deres karriere eller ind på arbejdsmarkedet.
  • Vi gør dette i fællesskab med vores samarbejdspartnere og internt i DEKRA, hvor vi arbejder mod en stærk teamånd og at hjælpe hinanden.

Effekter og kundetilfredshed

Derfor arbejder vi især med uddannelser, der fremmer sikkerheden på den ene eller anden måde, herunder uddannelse af over halvdelen af alle erhvervschauffører og over 75% af alle vognmænd i Danmark. Effekt er nøgleordet i DEKRA – man skal lære noget, som skaber værdi hos kunderne: 90% af vores kursister vil anbefale DEKRA til deres venner og kolleger, hvis de en dag skal på kursus. Det er stolte af, og det stiller store krav til fortsat fokus på høj service og kvalitet i vores arbejde!

Ledige skal hjælpes på vej

Derudover arbejder vi med at hjælpe de grupper af borgere, som sidder på sidelinjen af arbejdsmarkedet, på vej i arbejde i alle brancher. Dette gælder både borgere der sidder yderst og inderst på ”reservebænken”. Vi tror på, at der er job til alle, der kan og vil arbejde – og vi tror på, at de over 100.000 ledige danskere kan gøre en forskel på arbejdsmarkedet. Nogen kan selv finde deres job – andre skal have støtte hertil. Her tror vi på, at der skal stilles krav og forventninger til ledige for at skabe effekt for den enkelte og samfundet. Varme bade og udflugter til varme lande er i vores optik ikke fremgangsmåden: derimod skal borgerne stilles overfor jobrettede mål – ofte mål som de ikke selv tror, at de kan opfylde – men med den rette støtte og vejledning kan opnås. Alene inden for transportområdet har vi fået over 4.000 ledige i arbejde over de sidste 4 år. Inden for andre brancher får vi årligt over 500 ledige i job. Det er vi faktisk også stolte af!

Væksten fortsætter

DEKRA har nu været en spiller i det danske uddannelsessystem siden 2012 og har siden købt tre yderligere AMU-skoler: Grøns Transport Uddannelser i Region Nordjylland, UC Fyn i Region Syddanmark og Erhvervskøreskolen i Region Sjælland. Vi er nu over 300 medarbejdere i hele landet – og forventer at vokse yderligere.

Vi holder, hvad vi lover – og spiller inden for stregerne

Det har været vigtigt for DEKRA og ledelsen i Danmark, at opbygge en troværdighed internt og eksternt omkring, at vi efterlever værdier, normer og regler – og at troværdigheden opnås ved at vise dette i aktiviteter. Vi holder, hvad vi lover. Internt italesætter vi dette i form af en sportsanalogi, hvor vi siger, at vi spiller inden for stregerne og hvis i tvivl om, hvor stregerne er, så rykker vi 5 meter ind mod midten og spørger dommeren. Ligeledes hvis vi tror at bolden har været uden for banen, så siger vi det højt - også når vi ved, at dommeren kigger væk!

Vi skal turde turde

Vi tør tage et ansvar for at være markedsleder og vi vil konstruktivt udfordre status quo hver dag. Vi var de første der lavede aftenhold og weekendhold med succes. Afholdelsesgaranti. Ingen ventetid. Huskeservice. Gratis rekruttering. Og uddannelse med jobgaranti.
I efteråret 2016 fik vi i DEKRA to af vores skoler tildelt EUD godkendelser: Buschauffør i kollektiv trafik, hos DEKRA AMU Center Sydjylland. Og Vejgodstransportuddannelsen, hos DEKRA AMU Center Hovedstaden. Det er vi ydmyge omkring!

Kunderne frem for alt

Vi tilstræber altid at tænke ”udefra og ind” i stedet for ”indefra og ud”. Med udefra mener vi ”kunderne” og med indefra mener vi ”organisationen”. Med andre ord tager vi udgangspunkt i kundernes behov og ikke i egne behov eller begrænsninger.
Kundernes forventede fremtidige behov skal altså sætte dagsordenen for, hvordan vi tænker uddannelse (i modsætning til at starte med at kigge på organisationens behov). Først når vi har afdækket kundens forventede behov, kan vi planlægge vores uddannelser, allokere ressourcer m.v.

Fremtiden set udefra og ind

Når vi kigger udefra og ind for transportområdet, så er analysen klar: Vognmændene mangler kompetente og flittige chauffører, der behersker dansk på et acceptabelt niveau og som går op i at levere godset rettidigt og intakt til kunderne, samtidig med at de passer på materiellet.
Branchen er i en perfekt storm lige nu, hvor efterspørgslen efter chauffører er stigende. Dette skyldes, at den økonomiske vækst generelt øger behovet for transport af varer samtidig med, at de offentlige anlægsinvesteringer fortsat er massive til fx supersygehuse, broer, veje og snart Femernforbindelsen. Dette koblet med, at der er flere chauffører, der går på pension end nye, der kommer til, betyder et ekstra pres på vognmændene for at finde kvalificerede chauffører. Arbejdsmarkedets parter (3F/Dansk Industri) vurderer, at der vil mangle 2.500 chauffører de kommende år.
Vurderingen er dog også at teknologien og selvkørende lastbiler og busser bliver en del af fremtiden. Derfor skal vi have dette med i vores overvejelser – og ikke mindst i vores rekruttering af elever/kursister for hvem, at dette må være en bekymring, at ”robotterne overtager mit arbejde”.
Vores vurdering er, at der vil være nogle opgaver, der kan overtages af ”robotter”, som de meget standardiserede opgaver, og at det langsomt vil starte op fra omkring om 5-10 år tidligst. Herefter er det vores vurdering, at i 2035 vil det fortsat være den langt overvejende del, der ikke er selvkørende. Et forsigtigt estimat er, at op til 25 % af godstransporten kan være erstattet af selvkørende biler – dog op til 50 % af persontransporten. Dog er vi teknologientusiastiske i DEKRA og vurderer, at teknologi også skaber nye og flere arbejdspladser i tilhørende brancher.
Dette stiller krav til, hvordan vi uddanner vores chauffører i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at chaufførerne skal omstille sig løbende til den nye teknologi og gøre dette gennem løbende opkvalificering.

Praktikpladsgaranti og jobgaranti

Tager vi udgangspunkt i vores fremtidige EUD-aspiranter, så er bekymringen hos beslutningstagerne (ofte forældre og partnere), om der nu også er praktikpladser og job at få.
Derfor er ambitionen for DEKRAs EUD også her at skabe noget unikt. Vi vil lave EUD med praktikplads- og jobgaranti. Det tror vi på, at vi kan! Midlet er fortsat at involvere branchen og samtænke, hvordan vi sammen hjælper denne målgruppe på vej. Det kræver meget af alle parter, men det kan og vil kunne lade sig gøre, hvis vi gør det sammen.
Vores målgruppe inden for EUD er primært unge under 25 år, ufaglærte over 25 år (ikke allerede chauffører), ufaglærte lastbil- og buschauffører, som selv eller med hjælp fra sin arbejdsgiver ønsker at blive faglært.

70 60 65 00

90% af vores kursister er SÅ tilfredse, at de vil anbefale DEKRA til andre. Tak.