Transportfolk får 2200 kroner ekstra om måneden

Ny overenskomstaftale for transportområdet

Den 22. februar blev der indgået ny overenskomst. Aftalen gælder blandt andet for lastbilchauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere og sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt 900 virksomheder på transportområdet, der er medlem af DI. Her er de vigtigste punkter

> Normallønssatsen stiger med 3,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 1. marts 2022.

> Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger.

> Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere modtager sygeløn fra arbejdsgiveren, udvides fra 56 dage til 70 dage,

> Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag.

> Medarbejdere får ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.

> Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Overenskomsten betyder, at månedslønnen for en 37 timers arbejdsuge stiger mindst 1500 kroner over de næste tre år. Dertil kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra fire til syv procent til hver enkelt ansattes særlige opsparing - også kendt som fritvalgskonto. De ansatte bestemmer selv over pengene på kontoen. De kan udbetales over lønnen, eller de kan gå til børneomsorg, pension eller seniorfrihed.

Der er mangel på chauffører

Der er stor mangel på chauffører i Danmark. Det viser en undersøgelse foretaget af analysebureauet Voxmeter på vegne af DEKRA. Voxmeter har adspurgt 500 godsvognmænd, der repræsenterer ca. 5.000 chauffører om deres forventninger til vækst i antallet af chauffører i 2019.

Undersøgelsen viser, at godsvognmændene i gennemsnit forventer at skulle ansætte 6,7 % flere chauffører i 2019. Omregnes det til job i branchen, der i dag har ca. 40.000 chauffører, forventer godsvognmændene at ansætte flere end 2.500 nye chauffører i løbet af 2019. Læs hele historien her

Jobgaranti 

For os handler det ikke kun om, at vores kursister får et kørekort. Vi er først glade og tilfredse, når de også har fået et job. Vi tilbyder derfor mulighed for jobgaranti til ledige borgere, der ønsker at tage et chaufførkursus og efterfølgende få et job inden for lastbil-, bus- eller taxabranchen. Vores jobgaranti er en skriftlig garanti for, at borgeren får tilbudt et fast arbejde på minimum 30 timer om ugen senest 3 måneder efter endt kursus. I 2019 hjalp vi 235 mennesker i job via vores jobgaranti. Derudover hjalp vi flere hundrede i job via vores netværk og jobmesser.

Læs mere om vores jobgaranti

For at komme i betragtning til en jobgaranti skal du deltage på vores informationsmøde hvor der foretages en individuel afklaring. Tilmeld dig inspirationsdagen her