Besøg os på Facebook Besøg os på LinkedIn Besøg os på Instagram
Kundeservice 70 60 65 00 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre


Varebil uddannelse

Folketinget har i slutningen af 2018 vedtaget et lovforslag, der omhandler varebiler på under 3500 kg, som kører erhvervsmæssig kørsel med gods for fremmed regning. Det betyder uddannelse, krav om vognmandstilladelse og mere kontrol, når det gælder denne type af varebiler – både for chaufførerne og vognmændene bag. Loven, som i daglig tale bl.a. kaldes Godskørsel Light, træder i kraft den 1. juli 2019. 

Her kan du læse mere om, hvad du skal have styr på, hvis du ønsker at fortsætte med at fragte gods. Vi er eksperter inden for transport og tilbyder selvfølgelig de nye uddannelser til varebil.

Hvad indebærer loven?

Den nye lov for varebiler betyder grundlæggende, at man skal have tilladelse til at drive en vognmandsforretning, og at chaufførerne skal uddannes. 

For at kunne få tilladelsen som vognmand skal man leve op til en række krav. Man skal bl.a. opfylde nogle faglige kvalifikationer, ligesom man skal opfylde krav til økonomi, god skik, restancer, virksomhedsform og ikke mindst uddannelse af ens varebilschauffører.

Den nye lov indebærer nemlig også krav om uddannelse af chaufførerne – både en grunduddannelse (3 dage) og en efteruddannelse (2 dage). Det betyder, at vognmændene fra 1. juli 2019 skal have en vognmandstilladelse og chaufførerne i bilerne en uddannelse, der skal sikre, at chaufførerne har de nødvendige kvalifikationer.

Hvis du kører firmakørsel (transporterer gods, der tilhører den, der er registreret som bruger af køretøjet f.eks. tømrer og cateringfirma), er det ikke nødvendigt med uddannelse. Dog skal varebiler, som anvendes til firmakørsel registreres hos Motorstyrelsen inden 1. juli 2019. 

Hvad skal du have styr på inden 1. juli 2019?

Varebilschauffør
Som varebilschauffør skal du inden 1. juli 2019 have et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal du ikke foretage dig noget. For at få et uddannelsesbevis til varebil skal du gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse (3 dage) eller efteruddannelse (2 dage) som varebilschauffør.

For at kunne nøjes med den 2 dages efteruddannelse skal du kunne dokumentere, at du i de sidste 10 år har haft mindst to års beskæftigelse som varebilschauffør. Har du ikke det, skal du tage grunduddannelsen på 3 dage.

Hvis du skal tage grunduddannelsen, skal den være gennemført og bestået inden 1. juli 2019, hvorimod gennemførslen af efteruddannelsen afhænger af din fødselsdato (gennemførselsdatoen går helt frem til 2023).

Vognmand
Som vognmand skal du inden 1. juli 2019 have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen. Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om fritagelse fra kravet om uddannelse, hvis du bl.a. kan dokumentere, at:

  • Du igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. (Dog skal den afsluttende prøve til uddannelsen gennemføres og bestås).
  • Du i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019 har drevet vognmandsvirksomhed, der er omfattet af det nye tilladelseskrav.
  • Du inden for de sidste 10 år har bestået prøven, der afslutter godsvognmandskurset, eller hvis du allerede er godkendt som transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelser.

Du kan læse mere om alle reglerne for den nye varebilslovgivning her

Fra den 1. juli 2019 skal alle chauffører og vognmænd have enten et bevis, et midlertidigt bevis eller en godkendt fritagelse.

Tankerne bag loven

De seneste år har vi set en stigning i antallet af varebiler og varevogne på de danske veje. Med en stigende internet handel, EU's åbne grænser og at folk generelt har mere behov for at få fragtet forskellige ting, så vil udviklingen nok fortsætte – nu bare i en mere reguleret version med ordnede forhold for dem i branchen og bag rattet samt større sikkerhed på vejene.

De nye regler er indført af to årsager:

  • For at bekæmpe social dumping og løntryk fra udenlandske varebiler, der fragter gods på Europas landeveje for småbeløb.
  • For at dæmme op for den konkurrenceforvridning, det giver, fordi lastbiler er underlagt strengere krav om netop uddannelse og vognmandstilladelse. 

Loven har til hensigt at bekæmpe socialt bedrageri, illegal arbejdskraft, sort arbejde samt at øge sikkerheden i trafikken. Nu underlægges varebiler de samme krav om udstyr og uddannelse som deres kollegaer i den tungere ende af skalaen. Tilladelsesordningen for varebiler er nemlig en udvidelse af den ordning, som i dag gælder for godskørsel for fremmed regning for biler over 3500 kg.

Hos DEKRA glæder vi os over, at trafiksikkerheden øges, og at der kommer ordnede forhold, som vil gavne de mange chauffører og vognmænd i Danmark. Derudover ser vi frem til at forhåbentlig kunne tage godt imod de både nye som erfarne varebilschauffører, som skal have deres grund- og efteruddannelse.

Har du spørgsmål? Ring til os på 70 60 65 00

70 60 65 00

Spørgsmål?

Indtast navn og telefon nr. Så kontakter vi dig!

Navn *
Telefon *