Der findes mange regler for kørsel med trailer. Nogle af de regler handler om, hvor meget man må have på sin trailer. For selvom en trailer kan rumme en del, må du ikke bare fylde den op uden at tænke over vægten.

Sten og vådt grus fylder ikke så meget, men i de rette mængder kan det komme til at veje meget mere, end du må have på traileren. En havetrailer må have en lastevægt på 325 kg. Det kan for eksempel være 18 fliser a 40x40 cm eller 36-40 skovlfulde tørt grus.

Hvorfor er der egentlig en begrænsning på, hvor meget lastevægt en trailer må have? Det er, fordi det kan være til fare for færdselssikkerheden. Derfor kan du få en bøde, hvis du bliver taget med en for tungt lastet trailer. Bøden lyder på 75 kr. pr. procent overvægt – dog er bøden på mindst 1.000 kr. Hvis politiet vurderer, at du samtidig har været til fare for sikkerheden, kan du desuden få en betinget frakendelse af dit kørekort.

Du skal også være opmærksom på, om godset på din trailer rækker ud over trailerens sider eller ud over trailerens bagkant. Hvis godset rækker meget udover, skal det have en cylinderformet genstand på selve godset. På den måde er traileren (og dens indhold) ikke til fare for andre i trafikken.

Hvad kan vi hjælpe dig med?