Når du køber en helt ny bil, skal bilen indregistreres i det danske Motorregister. Indregistreringen af bilen er sådan set ikke noget, du, som køber, har noget at gøre med. Forhandleren tager sig af selve indregistreringen, så det skal du ikke bekymre dig om.

Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på som køber. For det første skal du betale en indregistreringsafgift for, at din bil kan registreres i Motorregistret. Afgiften varierer alt afhængigt af, hvilken bil du køber, f.eks. i forhold til vægt, energiklasse og meget andet. Du skal betale afgiften, også selvom bilen er importeret fra udlandet.

Når du har betalt afgiften, og bilen er indregistreret, er det meget vigtigt, at du får udleveret bilens indregistreringsattest. Det er et meget vigtigt dokument, som nærmest er bilens ID.

Indregistreringsattesten bevidner, hvem den retmæssige ejer af bilen er, og den bevidner, at bilen er lovligt hjemmehørende i Danmark. Derudover indeholder attesten alle detaljer om bilen, og det er meget vigtigt, at du gemmer dokumentet et sikkert sted.

Det er vigtigt, at du gemmer indregistreringsattesten, for den skal du bruge, hvis du f.eks. en dag skal videresælge din bil. Når din bil er blevet solgt, skal den nye ejer omregistrere bilen. Til det skal køber bruge bilens indregistreringsattest. Derfor er det meget vigtigt, at du gemmer indregistreringsattesten.

Hvad kan vi hjælpe dig med?