Der gælder en række specifikke regler, når det kommer til indregistrering af lastbiler, fordi mange lastbiler bruges til godstransport inden for erhvervslivet. Der er også særregler for særligt tunge lastbiler, men det skal vi nok komme ind på.

Hvis du skal bruge lastbilen til at køre gods for fremmed regning, dvs. hvis du skal bruge lastbilen til at fragte gods for andre, skal du i første omgang have en godkendelse fra Trafikstyrelsen, før du kan indregistrere lastbilen. Hvis du derimod bruger lastbilen til firmakørsel, altså hvis det gods, der transporteres, tilhører det firma, der ejer lastbilen, skal du ikke have en godkendelse fra Trafikstyrelsen.

Hvis din lastbil har en tilladt vægt på 12 ton eller derover, skal der desuden også betales vejbenyttelsesafgift fra den dag, lastbilen indregistreres i Motorregistret.

Som med alle andre motorkøretøjer skal der betales en indregistreringsafgift, når du indregistrerer en lastbil. Du kan læse de specifikke takster for afgiften inde på SKATs hjemmeside, men kort fortalt udregnes indregistreringsafgiften ud fra en række faktorer, f.eks. lastbilens vægt og brændstofforbrug.

Det er vigtigt at huske på, at der kun betales indregistreringsafgift på lastbiler, der vejer op til 4.000 kg. På lastbiler, der vejer mere end det, betales der som udgangspunkt ikke indregistreringsafgift.

Hvad kan vi hjælpe dig med?