Når du skal indregistrere din varebil, er det vigtigt, at du nøjagtigt ved, hvad varebilen skal bruges til. Hvis du skal bruge varebilen til firmakørsel, hvad langt de fleste varebiler skal, er der specifikke regler, der skal overholdes.

Firmakørsel vil sige, at det gods, der transporteres, er ejet, lejet eller udlånt af det firma, der er registreret som ejer af varebilen. Fra og med 1. juli 2019 har det været lovpligtigt, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal være registreret hos Motorstyrelsen. Det er dog kun gældende for varebiler med en tilladt totalvægt på mellem 2.000 kg og 3.500 kg.

Du kan registrere din varebil inde på Motorregistrets side via SKATs hjemmeside. Hvis du allerede har en tilladelse fra Trafikstyrelsen til at køre med gods mod fremmed regning, dvs. for andre virksomheder, og du kører firmakørsel ved siden af godskørsel, skal du ikke registrere, at din varebil bruges til firmakørsel.

Når du indregistrerer din varebil, skal der betales indregistreringsafgift, og den beregnes ud fra samme takster som en lastbil. Du kan sætte dig ind i de konkrete takster på SKATs hjemmeside, men kort fortalt beregnes afgiften ud fra en række faktorer, f.eks. vægt og brændstofforbrug. Hvis din varebil vejer mere end 4.000 kg, skal du ikke betale indregistreringsafgift.

Hvad kan vi hjælpe dig med?