Hvad er reglerne for at køre med trailer?

Det er der mange, som er usikre på. Hvor meget må læsses på traileren, og hvor meget må du køre med, alt efter hvilket kørekort du har? Det er bare nogle af de få ting, man kan være i tvivl om. Vi kommer omkring tre af de væsentlige trailerregler lige her:

  • Kørekort og totalvægt: Med et almindeligt kørekort må du køre med en trailer, der har en totalvægt på 750 kilo. Her skal du dog være opmærksom på bilens tilladte totalvægt. Denne og anhængerens tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kilo tilsammen. Skal du køre med en trailer på op til 4.250 kilo, skal du have et B+ kørekort. Med et trailerkørekort B/E må du køre med trailere på op til 7.000 kilo.
  • Lastevægt: Du skal være opmærksom på ikke at overlæsse din trailer. Det er både ulovligt og farligt. Selvom du kører med gods, der ikke fylder så meget, kan det veje en del. Hvis du kører med en havetrailer, må den have en lastevægt på 325 kilo. Hvis du bliver taget af politiet med en for tung trailer, vil du få en bøde på 75 kroner per procent, som du har i overvægt. Har du også været til fare i trafikken, kan du få frataget dit kørekort.
  • Hastighed: Hvis du kører en personbil med en totalvægt på 3.500 kilo, må du køre 50 km/t i byer og 80 km/t på motorvej, motortrafikvej og landevej. Dog skal du huske at navigere efter de lokale skilte i byerne.

Hvad kan vi hjælpe dig med?