Pris oversigt

Prisen på et buskørekort afhænger af, om du er ledig eller i arbejde og din uddannelsesmæssige baggrund. Du kan på denne side få et overblik over priserne og finde den pris, der er gældende for dig.

Hvad koster et buskørekort, hvis jeg er ledig?

Hvis du er ledig, har du ret til 6 ugers gratis jobrettet uddannelse, er det gratis for dig at få et buskørekort. Kontakt dit jobcenter eller a-kasse.

Hvis du ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du også kontakte dit jobcenter eller a-kasse, da det er dem, der skal bevillige (betale) buskørekortet til dig.

Hvad koster et buskørekort, hvis jeg er i job?

Prisen for personer, der er i job afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund:

  • Er du i job og ikke har en videregående uddannelse, koster buskørekortet 4.020 kr. (128 kr. pr. dag.)

Priser er gældende fra 1.1.2023.

Gebyrer

Udover prisen skal du påregne følgende gebyr (gælder både ledige og folk i arbejde):

  • 2 x Prøvegebyr á 600 kr. til politiet
  • 1 EU-Bevis á 130 kr. til Trafikstyrelsen
  • 1 Lægeattest á ca. 600 kr. til egen læge
  • 2 x Pasbillede á ca. 50 kr. til egen fotograf

Vil du vide mere om kurset til buschauffør?

Så kan du læse meget mere om kurset til buschauffør her

*AMU-mål 40531 Personbefordring med bus, 30 dage. Kurset er underlagt den til en hver tid gældende AMU-lovgivning.

Hvad kan vi hjælpe dig med?