Pris oversigt

For at køre flextrafik skal du have et BAB kursus. Prisen på kurset afhænger af, om du er i job eller ledig. Find prisen ud fra din situation herunder.

Prisen på et BAB kursus

I arbejde

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, koster et BAB kursus mellem 208-624 kr.

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, kan din arbejdsgiver søge om løntabsgodtgørelse på op til 911 kr. pr. dag. samt tilskud fra kompetence fonde.

Ledig:

Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du tage et BAB kursus gratis. Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, så tager dit jobcenter eller a-kasse stilling til, om de vil bevillige BAB kurset til dig. Kontakt os på 70 60 65 00 hvis du er ledig, så hjælper vi dig videre.

Information til Jobcentre og A-kasser

Den fulde pris for kurserne er:

  • AMU-mål 47874: Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag) 846,95 kr.
  • AMU-mål 48104: Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage) 1.955,13 kr.
  • AMU-mål 49974: Befordring af fysisk handikappede med liftbil (2 dage) 2.853,51 kr.
  • AMU-mål 49975: Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine (2 dage) 2.853,51 kr.
  • AMU-mål 49981: Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik (3 dage) 4.141,51 kr.

Hvad kan vi hjælpe dig med?