Situationsbestemt ledelse

I situationsbestemt ledelse skifter lederen mellem forskellige ledelsesstile alt efter den pågældende situation. Ledelsesteorien tager udgangspunkt i, at alle mennesker er forskellige og derfor har forskellige ledelsesbehov. Ledere, der anvender ledelsesformen, tilpasser derfor sin ledelsesstil til hver enkelt medarbejder for at opnå størst mulig effekt af den enkeltes indsats.

De tre trin

Når en leder anvender situationsbestemt ledelse gennemgår lederen ofte tre trin.

  1. Fokus på opgaven – Herunder vurderer lederen opgavens sværhedsgrad, og om det er en opgave, som den pågældende medarbejder har erfaring med at løse.
  2. Fokus på medarbejderen – I dette trin ser lederen typisk på medarbejderens faglige kompetencer og motivation for at løse opgaven. Hvis medarbejderen ikke har de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven, skal lederen her vurdere, om medarbejderen skal have tilført de manglende kompetencer.
  3. Fokus på ledelsesstilen – Her skal lederen vurdere, hvilken ledelsesstil, der er den rette at anvende til den pågældende medarbejder.

Hvor stammer situationsbestemt ledelse fra?

Situationsbestemt ledelse er en del af ”De fire ledelsesstile”, der oprindeligt blev udviklet af psykologerne Paul Hersey og Ken Blanchard. Teorien er sidenhen blevet videreudviklet af Ken Blanchard, og er nu kendt som SLII.

Hvad kan vi hjælpe dig med?