Er du ledig?

Så kan du have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Formålet med en jobrettet uddannelse er at øge dine muligheder for at få et job. Måske vil du gerne styrke dine kompetencer inden for dit fagområde. Eller måske har du lyst til at prøve et helt nyt fag.

Det eneste krav der er til de 6 ugers selvvalgt uddannelse er, at du skal vælge en uddannelse, der er på positivlisten.

Kriterier for 6 ugers jobrettet uddannelse

Du kan søge om 6 ugers jobrettet uddannelse 5 uger efter din første dag som ledig. Vær opmærksom på, at du skal tage uddannelsen som et samlet forløb.
Det er din uddannelsesmæssige baggrund, der er afgørende for, om du kan få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du bliver ledig.

Adgangskriterierne er:

  • Du er ledig og dagpengemodtager
  • Du må maksimalt have en kort videregående uddannelse.

Er du dagpengemodtager?

Hvis du er dagpengemodtager og ønsker at gøre brug af din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter eller a-kasse. Det er nemlig dem, der skal bevillige uddannelsen til dig.

Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Er du kontanthjælpsmodtager?

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter. De kan eventuelt bevillige dig 6 ugers jobrettet uddannelse via en jobplan, såfremt det findes relevant.

Har du spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at kontakte vores Kundecenter på 70 60 65 00 eller via vores chat.

Hvad kan vi hjælpe dig med?