En ambulancefører dækker over det at være ambulancebehandler. Pr. 1. januar 2019 skiftede uddannelsen navn fra ambulanceredder til ambulancebehandler. En nyuddannet ambulancefører tjener før SKAT ca. 32.000 kr. Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

I følge Danmarks statistik er lønningerne i det private således: 

  • Vagtcentralassistent - Falck 31.922 kr.
  • Vagtcentralmester - Falck 31.922 kr. 
  • Falckleder 33.718 kr.

Din løn kan dog variere, alt efter hvor du er ansat. En ambulancebehandler rykker ud ved mennesker, der har brug for akut behandling eller redning. Du har derfor typisk ikke to arbejdsdage, der ser ens ud.

Gode jobmuligheder

Nyuddannede ambulanceførere er typisk ikke arbejdsløse, hvilket giver en arbejdsløshed for nyuddannede på 0 %. På uddannelsen er der typisk 67 % mænd og 33 % kvinder. Mens du er i gang med uddannelsen som ambulancebehandler, tjener du også penge. Du får nemlig elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.

Elevlønnen bliver aftalt mellem arbejdsgivere og organisationen på området. Begyndelseslønnen ved elevløn er typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden. Elevlønnen stiger derudover hvert år.

Et værdifuldt job

Som ambulancebehandler og -fører tjener du dog ikke kun penge ved at gå på arbejde. Du redder også menneskeliv – og det er der ingen løn, der kan hamle op med. Som ambulancebehandler tjener du altså meget mere end penge. Du er også med til at fragte tilskadekomne eller syge mennesker sikkert fra ulykkesstedet og til hospitalet.

Hvad kan vi hjælpe dig med?