Pris oversigt

Prisen på et taxakørekort afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund, og om du er ledig eller i arbejde. Du kan på denne side få et overblik over priserne og finde den pris, der er gældende for dig.

Du er ledig

Hvis du er ledig, og har du ret til 6 ugers gratis jobrettet uddannelse, er det gratis for dig at få et taxakørekort. Kontakt dit jobcenter eller a-kasse.

Hvis du ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du også kontakte dit jobcenter eller a-kasse, da det er dem, der skal bevillige (betale) taxakørekortet til dig.

Du er i arbejde

Priserne for personer, der er i job, afhænger af din uddannelse:

Hvis du er i job og ikke har en videregående uddannelse, koster et taxakørekort 1.340 kr.

Du skal udover prisen påregne følgende gebyrer:

  • Chaufførkort á ca. 600 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Lægeattest á ca. 600 kr. til egen læge.

Priser er gældende fra 1.1.2023.

Er du interesseret i at vide mere?

Så kan du finde flere informationer om kurset til taxachauffør her

Hvad kan vi hjælpe dig med?