Indtjeningen som taxa chauffør

Indtjeningen som taxachauffør varierer meget fra chauffør til chauffør. Indtjeningen afhænger bl.a. af årstiden, området du kører i, hvornår på døgnet du kører, og om du er provisionslønnet eller ej. Den gennemsnitlige indkomst pr. måned for taxichauffører er 26.136 kr. inklusive pension. Tallet er fra overenskomsten mellem ATAX Arbejdsgiverforening for persontransport og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen fra 2022.

Stor mangel på chauffører

Der bliver i de kommende år stor mangel på chauffører i Danmark. Kurset til taxachauffør er derfor en god investering, hvis du ønsker at blive uddannet inden for en branche, hvor der er en stor chance for at få et job efter kurset. Der er også mulighed for at opkvalificere dig, så du f.eks. kan køre flextrafik.

Fleksibelt men punktligt arbejde

Mange taxaselskaber tilbyder befordring af personer hele døgnet rundt. Et job i taxabranchen er derfor en god mulighed, hvis du ønsker et fleksibelt arbejde, hvor du både har mulighed for dags-, aften- og natvagter. Selvom arbejdstiden er fleksibel, er det vigtigt, at du er punktlig, når du er på arbejde. Tidsplanerne skal overholdes, så passagerne kommer frem til den aftalte tid.

Hvad kan vi hjælpe dig med?