Farligt gods og sikkerhedsrådgivning

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej, skal ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen have udpeget og tilknyttet en sikkerhedsrådgiver til deres virksomhed.

Sikkerhedsrådgiverens rolle er at rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods og samtidig sikre, at de gældende regler bliver overholdt.

Vores sikkerhedsrådgivere tilbyder bl.a. at:

  • Føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes i virksomheden
  • Rådgive virksomheden om transport af farligt gods
  • Inspicere virksomhedens lager i forhold til overholdelse af farligt gods reglerne
  • Sikre, at virksomhedens medarbejdere har de fornødne uddannelser
  • Sikre at uheld, hændelser og overtrædelser ift. vejtransport af farligt gods undersøges nærmere
  • Indhente oplysninger og udarbejde en rapport, hvis der sker hændelser eller uheld ifm. transport af farligt gods
  • Udarbejde en årsrapport til ledelsen.

Er du interesseret i at høre mere?

Så er du velkommen til at kontakte Bent Jensen på tlf. 31 63 28 96 eller [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?