Kursus i brand og førstehjælp - transport af farligt gods

Bliv uddannet til at undervise i brand og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

Kurset afholdes på Brandskolen, Poul Smeds Vej 20, 5700 Svendborg.

Periode: 21.- 23. august 2023.

  • Mandag den 21. august kl. 08:00 – 16:00
  • Tirsdag den 22. august kl. 08:00 – 16:00
  • Onsdag den 23. august kl. 08:00 – 16:00

Adgangskrav:

  • Du skal have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring og kunne tale dansk.

  • Du skal indenfor det seneste år have gennemført et kursus i elementær brandbekæmpelse (3 timer) og gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler: Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med hjertestarter.

Tilmelding:

For tilmelding eller spørgsmål kontakt Benny Plesner på tlf. 20 67 82 07 eller [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?