IMDG-kodens kapitel 1.3

Alle der medvirker til forsendelse af farligt gods som søtransport, som skal læsses i trailer eller container skal uddannelse i henhold til IMDG-kodens kapitel 1.3.

Kurset tilbydes på dansk eller engelsk.

Kursets indhold i henhold til gældende lovgivning IMDG 1.3.1.6:

  • Opbygning og anvendelse af stoflister og undtagelser i IMDG
  • Transportdokumentation og containerpakkeattest
  • Emballering af farligt gods
  • Afmærkning
  • Håndtering og stuvning
  • Af- og pålæsning samt sammenlæsning
  • Forholdsregler ved uheld
  • Kombineret transport
  • Østersøaftalen
  • Sikring og sikkerhed i forbindelse med transport.

Hvad kan vi hjælpe dig med?