DEKRA - din strålebeskyttelsespartner i sikker transport af radioaktive stoffer (ADR klasse 7)

Under kundens ansvar har strålebeskyttelseskoordinatoren til hovedopgave, inden for rammerne af de berørte aktiviteter i virksomheden, at anvende alle midler og fremme alle foranstaltninger for at lette udførelsen af disse aktiviteter i overensstemmelse med gældende forskrifter og under de bedst mulige sikkerhedsbetingelser.

Strålekoordinatorens opgaver

Strålekoordinatorens opgaver tilpasses efter kundens aktiviteter.
Det kan bl.a. være at:
  • Udarbejde et strålebeskyttelsesprogram og implementere den i virksomhedens kvalitetsprogram
  • Rådgive kunden i forbindelse med transport af radioaktive stoffer
  • Strålebeskyttelseskoordinatoren listes som kundens strålebeskyttelseskoordinator i SIS register
  • Rådgive og vejlede ved hjælp af eksempelvis personlig kontakt, telefon, e-mail
  • Kontrollere, at reglerne for transport af radioaktive stoffer overholdes
  • Udføre periodiske kontrolmålinger for forurening.

Er du interesseret i at høre mere?

Så er du velkommen til at kontakte Bent Jensen på tlf. 31 63 28 96 eller [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?