Hvordan tilmelder og betaler man for et kursus?

Tilmelding til kursus kan ske via vores hjemmeside eller på www.voksenuddannelse.dk Ved spørgsmål kan du få hjælp hos vores kundecenter på telefon 70 60 65 00 eller [email protected]. Vores betalingsbetingelser fremgår af faktura og skal altid senest være betalt inden opstart på kursus.

Hvad er AMU?

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. Det er typisk kortere kurser, der giver eller styrker dine kompetencer i forhold til at udføre ufaglærte og faglærte jobfunktioner.

Adgangskrav til at deltage på et AMU kursus

Alle kan deltage på et AMU kursus. Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund.

  • Har du ikke en videregående uddannelse, kan du få tilskud fra staten til dit AMU-kursus. 
  • Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du mulighed for at tage et AMU kursus gratis. Det er dit jobcenter eller a-kasse, der skal bevillige det til dig. Vær opmærksom på, at der vil være en mindre egenbetaling på kurset til diverse gebyrer.

For at deltage på et AMU kursus skal du have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark på uddannelsestidspunktet. Du skal samtidig have et dansk registreret CPR-nr.

AMU-kurser foregår på dansk. Det er derfor et krav, at dine danskkundskaber er gode nok til at kunne følge undervisningen og aflægge prøve på dansk. Reelt betyder dette et minimums-niveau svarende til ”Prøve i Dansk 2”.

Hvad er en videregående uddannelse?

En videregående uddannelse omfatter i denne sammenhæng:

  • En kort uddannelse(erhvervsakademiuddannelse) og videregående voksenuddannelser (VVU)
  • En mellemlang uddannelse (universitetsbachelor, professionsbachelor og diplomuddannelse)
  • En kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen.

Uddannelserne er inddelt i uddannelsesniveauer. Niveau 0-40 er uddannelser, der ikke er normeret til at være en videregående uddannelse. Niveau 50 og derover er nomineret til at være en videregående uddannelse.

Hvad er VEU?

VEU står for Voksen- og Efteruddannelse og dækker almene erhvervsrettede uddannelser, herunder AMU. Både medarbejdere og arbejdsgivere kan søge løntabsgodtgørelse og tilskud til transport i en kursus-periode. Dette kaldes VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Løntabsgodtgørelsen kan være op til 4.465 kr. pr. uge pr. medarbejder og befordringstilskuddet er 0,99 kr. pr. kilometer. VEU-godtgørelse og befordringstilskud kan søges på www.voksenuddannelse.dk.

Vigtigt at bemærke

  • Du kan ikke få VEU-godtgørelse eller befordringstilskud samtidig med anden offentlig eller privat støtte.
  • Du kan højst få VEU-godtgørelse for 7,4 timer pr. kursusdag.
  • Det er vigtigt at søge VEU-godtgørelsen og befordringstilskuddet samlet, da de efterfølgende ikke kan søges alene.

Hvis man lever op til kravene for VEU-godtgørelse er deltagerbetalingen mellem kr. 640,- og kr. 960,- pr. uge på de fleste kurser.

Hvis man har en videregående uddannelse (uden for VEU-målgruppen), skal man betale fuld deltagerbetaling. Prisen varierer afhængigt af kurset.

Ledige med seks ugers jobrettet uddannelse er fritaget for deltagerbetaling. Dog skal der foreligge en aftale mellem jobcentret (eller anden aktør) og uddannelsesstedet, før ledige er berettiget til at deltage i kurser.

Jobcentret eller anden aktør kan få mere info om pris for de enkelte kurser ved at kontakte skolen.

Søg VEU og befordringstilskud med NemID

Tilmelder du dig som medarbejder? Og skal du selv betale dit AMU-kursus? Så skal du tilmelde dig kurset med dit eget MitID. Det er også dig, der skal søge VEU-godtgørelsen og befordringstilskuddet.

Tilmelder du dig gennem en virksomhed? Så er det virksomhedens MitID du skal anvende. Hvis du får løn under kurset, er det virksomheden, der skal søge VEU-godtgørelsen og befordringstilskuddet.

Får du ikke løn under kurset, skal du selv søge om VEU-godtgørelsen og befordringstilskuddet.

Hvad kan vi hjælpe dig med?