Prøvegebyrer

Gebyrer

Udover prisen skal du påregne følgende gebyr (gælder både ledige og folk i arbejde):

> 1 x Prøvegebyr á 1000 kr. til Færdselsstyrelsen (lastbilkørekort og hængerkort) / 1 x Prøvegebyr á 1580 kr. til Færdselsstyrelsen (buskørekort)

1 x EU-Bevis á 160 kr. til Færdselsstyrelsen

> 1 x Lægeattest á ca. 600 kr. til egen læge

2 x Pasbillede á ca. 50 kr. til egen fotograf

Fees

In addition to the price, you must anticipate the following fee (applies to both the unemployed and people at work):

> 1 x Testfee of 1000 dkk to the Danish Road Traffic Authority / 1 x Testfee of 1580 dkk to the Danish Road Traffic Authority (for bus drivers license)

1 x EU-certificate of 160 kr. to the Danish Road Traffic Authority

> 1 x Medical certificate of approx. 600 dkk to your own doctor

2 x Passport photo of approx. 50 dkk. to a photographer