Kontrol og besigtigelse af tanke

Tankene er ofte udsat for barske drifts- og klimatiske forhold, og deres indhold udgør ofte en risiko for både sikkerhed og miljø. At have et godt
kendskab til tankenes tilstand er derfor af stor betydning.

Vi hos DEKRA arbejder dagligt med kontrol, beregning og eftersyn af tanker. Som komplet leverandør kan vi effektivisere kontrollen, forkorte din nedetid og forenkle bestilling, men frem for alt yde et uovertruffet overblik over tankenes sikkerhed.

Kontrol/besigtigelse af tanke

 • Styring i henhold til EEMUA
 • EEMUA-uddannet personale
 • Byggekontrol
 • Produktionskontrol
 • FLT-program.

Inspektion af rørledninger

 • Konventionel OFP (ikke-destruktiv test)
 • Droner (visuel inspektion)
 • Guidede bølger
 • Skadeundersøgelse og materialeanalyse.

Udvidet kontrol af tanke

 • Akkrediteret volumenkalibrering
 • Gulvscanning (tykkelsesmåling af cisternebunden)
 • Spider/Crawler (tykkelsesmåling af cisternejakke)
 • Lækagedetektion
 • Visuel inspektion/bindingsværkskontrol (Drone, Ca-zoom, kikkert)
 • Konventionel OFP (ikke-destruktiv testning)
 • 3D-tegninger
 • Deformationsanalyse/beregning
 • Måling af tankenes geometri med 3D-scanning
 • Måling af tankenes geometri med 3D-scanning under fremstilling.

Miljø og sikkerhed

 • HSE
 • ATEX
 • FLT-program

Kontaktperson

Martin Christoffersen

Tlf.: 53 60 62 19

E-mail: [email protected]