Find dit kursus her

.

Førstehjælpskurser

Vil du gerne være forberedt, hvis der sker en ulykke?

Så tag et førstehjælpskursus og vær sikker på, at du kan yde korrekt og livsreddende førstehjælp, hvis der opstår en nødsituation.

Den første hjælp er ofte afgørende. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du skal reagere for at hjælpe den eller de forulykkede personer ind til, at ambulancen når frem.

Hos DEKRA tilbyder vi tre forskellige førstehjælpskurser.

Hjerte-lunge-redning

Du lærer at håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Du lærer samtidig at give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene.

 

 

Introduktion til førstehjælp på jobbet

På kurset får du som deltager forståelse for førstehjælpens betydning. Du bliver orienteret om, hvordan du kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Du lærer bl.a. at:

>  Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter

>  Undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret

>  Lægge en person i aflåst sideleje

>  Standse en sprøjtende blødning

>  Og meget mere.

 

Færdselsrelateret førstehjælp

På dette kursus lærer du at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principper, samt udføre sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker. Du lærer at yde førstehjælp til såvel lettere og svære tilskadekomne, og hvordan du overleverer hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om vores forskellige førstehjælpskurser, eller vil du tilmeldes et kursus? Så kontakt vores søde Kundecenter på 70 60 65 00 og hør mere om dine muligheder. 

.

.