.

Førstehjælpskurser

Vil du gerne være forberedt, hvis der sker en ulykke?

Så tag et førstehjælpskursus og vær sikker på, at du kan yde korrekt og livsreddende førstehjælp, hvis der opstår en nødsituation.

Den første hjælp er ofte afgørende. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du skal reagere for at hjælpe den eller de forulykkede personer ind til, at ambulancen når frem.

Hos DEKRA tilbyder vi fire forskellige førstehjælpskurser

Hjerte-lunge-redning

Du lærer at håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Du lærer samtidig at give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene.

Førstehjælpskurset tager en halv dag og foregår i weekenden. Kurset udbydes som IDV og koster 375 kr.

 

 

Introduktion til førstehjælp på jobbet

På kurset får du som deltager forståelse for førstehjælpens betydning. Du bliver orienteret om, hvordan du kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Du lærer bl.a. at:

>  Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter

>  Undersøge om en person er bevidstløs

>  Lægge en person i aflåst sideleje

>  Standse en sprøjtende blødning

>  Og meget mere.

AMU mål 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, koster førstehjælpskurset 50 kr.

Har du en videregående uddannelse, koster et kurset 504,16 kr.

Er du ledig, er det dit jobcenter eller a-kasse, der skal bevillige førstehjælpskurset til dig.

 

Færdselsrelateret førstehjælp

På dette kursus lærer du at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principper, samt udføre sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker.

Du lærer at yde førstehjælp til såvel lettere og svære tilskadekomne, og hvordan du overleverer hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Førstehjælpskurset tager en dag og foregår i weekenden. Kurset udbydes som IDV og koster 500 kr.

Førstehjælpskurset kan også tages et halvdagskursus om eftermiddagen. Kurset udbydes som IDV og koster 400 kr.

Førstehjælp (weekend)

Lær at yde korrekt og livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker. 

Du lærer om livstruende skader som f.eks. hovedlæsioner og at foretage nødflytning samt at berolige tilskadekomne.

Førstehjælpskurset varer 8 timer og foregår i weekenden. Kurset udbydes som IDV og koster 500 kr.  

.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om vores forskellige førstehjælpskurser, eller vil du tilmeldes et kursus? Så kontakt vores søde Kundecenter på 70 60 65 00 og hør mere om dine muligheder. 

.

.