Kurser i farligt gods

Alle medarbejdere, der er involveret i transport af farligt gods, skal være uddannet til at kunne varetage opgaverne på en forsvarlig og korrekt sikkerhedsmæssig måde.

DEKRA udbyder en række forskellige ADR-kurser, der klæder dig på til at håndtere forskellige typer farligt gods.

Vi udbyder følgende ADR-kurser:

 • ADR Grundkursus - Vejtransport af farligt gods i emballager
  Kurset giver dig tilladelse til at køre med farligt gods i emballager med undtagelse af gods tilhørende klasse 1 og klasse 7.
  Kurset tager 3 dage - Tilmeld dig her

 • ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank
  Kurset giver dig tilladelse til at køre med gods i tanke eller tankcontainere.
  Kurset tager 4,7 dage - Tilmeld dig her

 • ADR Grund- og Specialiseringskursus – Klasse 1
  Kurset giver dig tilladelse til at køre med sprængfarlige stoffer, herunder fyrværkeri.
  Kurset tager 3,6 dage - Tilmeld dig her

 • ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank + Klasse 1
  Kurset giver dig tilladelse til at køre med sprængfarlige stoffer og gods i tanke eller tankcontainere.
  Kurset tager 5,4 dage - Tilmeld dig her

 • Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods kapitel 1.3 - Online kursus
  Kurset henvender sig til chauffører eller andre medarbejdere, der skal arbejde med farligt gods under frimængden, emballeret i begrænsede mængder (LQ) eller undtagne mængder (EQ).
  Kurset tager imellem 4 og 7,4 timer alt efter kursistens forkundskaber samt indlæringsevne - Tilmeld dig her

  Vi tilbyder også dette kursus til firmaer - Læs mere her

 • Befähigungsschein
  Kurset giver dig tilladelse til at køre med fyrværkeri og eksplosiver i Tyskland.
  Kurset tager 1 dag - Tilmeld dig her

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om ADR kurserne, ønsker du hjælp til din tilmelding eller noget helt tredje? Så er du velkommen til at kontakte DEKRAs kundecenter på tlf. 70 60 65 00.

For alle kurserne gælder det, at du skal kunne gennemføre kurset uden tolk.

Hvis du er ledig skal du kontakte dit jobcenter eller a-kasse. Det er nemlig dem, der skal bevillige ADR beviset til dig.

Der kan forekomme en egenbetaling til diverse gebyrer, men det afhænger af den enkeltes aftale med jobcenter/a-kasse.

Kontakt os på 70 60 65 00, så hjælper vi dig gerne med at kontakte dit jobcenter eller a-kasse.

Information til Jobcentre og A-kasser

Den fulde pris for kurserne er:

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3.453,83 kr.

AMU-mål 47696 ADR, Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 6.002,69 kr.

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 4.090,77 kr.

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank 5.259,33 kr.

AMU-mål 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods kapitel 1.3 online kursus - 931,11 kr.

Hertil kommer nedenstående gebyrer.

Gebyrer

Følgende gebyr skal påregnes:

>  1 x ADR bevis á 290 kr. til Beredskabsstyrelsen

AMU-mål

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb., 3 dage

AMU-mål 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5 dage

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1,3 dage

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,9 dage

Priser gældende pr. 1.1.2023.

Kurset er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning samt Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse er priserne følgende:

ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb., 3 dage 402 kr.

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5,4 dage, 723,6 kr.

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1,3 dage, 174,2 kr.

> ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,9 dage, 254,6 kr

> AMU-mål 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods kapitel 1.3 online kursus 931,11 kr.

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, kan din arbejdsgiver søge om løntabsgodtgørelse på op til 911 kr. pr. dag. samt tilskud fra kompetencefonde.

Hvis du er i arbejde og har en videregående uddannelse er priserne følgende:

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3.453,83 kr.

AMU-mål 47696 ADR, Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 6.002,69 kr.

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 4.090,77 kr.

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank 5.259,33 kr.

AMU-mål 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods kapitel 1.3 online kursus - 134 kr.

Har du spørgsmål til priserne? Så sidder vores kundecenter klar til at hjælpe dig på 70 60 65 00.

Gebyrer

Følgende gebyr skal påregnes:

>  1 x ADR bevis á 300 kr. til Beredskabsstyrelsen

AMU-mål

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb., 3 dage

AMU-mål 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5 dage

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1,3 dage

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,9 dage

Priser gældende pr. 1.1.2023.

Kurset er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning samt Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

.