Finder hold til dig

Førstehjælpskurser

Vil du gerne være forberedt, hvis der sker en ulykke? Så tag et førstehjælpskursus og vær sikker på, at du kan yde korrekt og livsreddende førstehjælp, hvis der opstår en nødsituation.

Den første hjælp er ofte afgørende. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du skal reagere for at hjælpe den eller de forulykkede personer ind til, at ambulancen når frem.

Hos DEKRA tilbyder vi fire forskellige førstehjælpskurser. Læs mere om dem her under.

De forskellige kurser:

Introduktion til førstehjælp på jobbet

På kurset får du som deltager forståelse for førstehjælpens betydning. Du bliver orienteret om, hvordan du kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

Du lærer bl.a. at: 

  • Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter 
  • Undersøge om en person er bevidstløs 
  • Lægge en person i aflåst sideleje 
  • Standse en sprøjtende blødning m.m.
Hjerte-lunge-redning

Du lærer at håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Du lærer samtidig at give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene. Førstehjælpskurset tager en halv dag og foregår i weekenden.

Færdselsrelateret førstehjælp

På dette kursus lærer du at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principper, samt udføre sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker.

Du lærer at yde førstehjælp til såvel lettere og svære tilskadekomne, og hvordan du overleverer hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet. Førstehjælpskurset tager en dag og foregår i weekenden. Førstehjælpskurset kan også tages på et halvdags kursus om eftermiddagen.

Førstehjælp (weekend)

Lær at yde korrekt og livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker. Du lærer om livstruende skader som f.eks. hovedlæsioner og at foretage nødflytning samt at berolige tilskadekomne. Førstehjælpskurset varer 8 timer og foregår i weekenden.

Her finder du praktisk information og priser for kurserne

Hvad siger kursisterne?

Mere end 40.000 valgte et DEKRA kursus sidste år

I 2022 havde vi mere end 40.000 kursister på vores 19 skoler rundt om i landet.

Trustpilot-rating på 4,2

På tværs af vores forskellige forretningsområder.

Over 86% af vores kursister anbefaler os

Og vi lægger os i selen for, at det skal blive endnu flere!

Læs flere anmeldelser her

Brian Kirchhoff Andersen

icon 5

Farah Rekad Mohamad

icon 5

Hvad kan vi hjælpe dig med?