Kvalitet i undervisningen 

Vores mål i på alle vores uddannelsessteder er klar: Sammen hjælper vi mennesker sikkert på vej.  

Helt konkret gør vi det ved at designe og afholde undervisning, der giver deltagerne de bedste forudsætninger for at lære, og som opmuntrer dem til at fordybe sig yderligere - både under uddannelse, på arbejdspladsen og i livet generelt. 

Vi gør os umage for at vores undervisning er givende og positiv for alle involverede. Den skal sikre, at alle får den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for deres specifikke fagområder. 

For at sikre at vi konstant udvikler og tilpasser indholdet og metoderne i undervisningen henter vi både viden udefra og indefra. Vi får kontinuerligt feedback fra vores kursusdeltagere. Den viden vi får derfra, bruger vi til at evaluere og forbedre vores pædagogiske indsats, læringsmetoder og det faglige indhold. 

Derudover kigger vi også indad. Det gør vi med et læringshjul, som er et værktøj, der tydeliggør den strategiske udvikling i undervisningen, underviserens kernekompetencer i organisering, proces og pædagogisk indhold. På den måde kan vi være garant for en helstødt og kvalitetssikret undervisning. 

 

Husk: 

Hvis et kursus er overbooket, så er optagelseskriterierne for vores kurser er baseret på først-til-mølle princippet. 

Hvad kan vi hjælpe dig med?