Uddannelse i henhold til IMDG-kodens kapitel 1.3 på dansk eller engelsk

Alle der medvirker til forsendelse af farligt gods som søtransport, som skal læsses i trailer eller container skal uddannelse i henhold til IMDG-kodens kapitel 1.3.

Kurset tilbydes på dansk eller engelsk.

Kursets indhold i henhold til gældende lovgivning IMDG 1.3.1.6:

> Opbygning og anvendelse af stoflister og undtagelser i IMDG

> Transportdokumentation og containerpakkeattest

> Emballering af farligt gods

> Afmærkning

> Håndtering og stuvning

> Af- og pålæsning samt sammenlæsning

> Forholdsregler ved uheld

> Kombineret transport

> Østersøaftalen

> Sikring og sikkerhed i forbindelse med transport.