.

Strålebeskyttelseskoordinator

DEKRA tilbyder at være strålebeskyttelseskoordinator i forbindelse med transport af radioaktive stoffer ADR klasse 7.

Under kundens ansvar har strålebeskyttelseskoordinatoren til hovedopgave, inden for rammerne af de berørte aktiviteter i virksomheden, at anvende alle midler og fremme alle foranstaltninger for at lette udførelsen af disse aktiviteter i overensstemmelse med gældende forskrifter og under de bedst mulige sikkerhedsbetingelser.

Strålekoordinatorens opgaver

Strålekoordinatorens opgaver tilpasses efter kundens aktiviteter. Det kan bl.a. være at:
  • Udarbejde et strålebeskyttelsesprogram og implementere den i virksomhedens kvalitetsprogram
  • Rådgive kunden i forbindelse med transport af radioaktive stoffer
  • Strålebeskyttelseskoordinatoren listes som kundens strålebeskyttelseskoordinator i SIS register
  • Rådgive og vejlede ved hjælp af eksempelvis personlig kontakt, telefon, e-mail
  • Kontrollere, at reglerne for transport af radioaktive stoffer overholdes
  • Udføre periodiske kontrolmålinger for forurening.

Er du interesseret i at høre mere?

Så er du velkommen til at kontakte Benny Plesner på tlf. 20 67 82 07 eller [email protected] eller Bent Jensen på tlf. 31 63 28 96 eller [email protected]